Pomiary elektryczne

Posiadamy urządzenia i wszelkie uprawnienia, które pozwalają na precyzyjne badania elektryczne oraz pomiary:

  • rezystancji przewodu ochronnego
  • rezystancji izolacji
  • parametrów wyłączników RCD
  • zastępczego, różnicowego i dotykowego
  • prądu upływu
  • mocy
  • poboru prądu

oraz testy:

  • przewodu IEC
  • wysokonapięciowy (flash test)

Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia, a urządzenia pomiarowe posiadają odpowiednie i aktualne certyfikaty.

Regulacje prawne

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca udostępniający narzędzia elektryczne pracownikowi ma obowiązek kontroli ich stanu. Warto nadmienić również, że na wszystkich producentach sprzętu elektrycznego przed wprowadzeniem wyrobu na rynek ciąży obowiązek przeprowadzenia serii testów i badań, które potwierdzą zgodność wyrobu z aktualnymi standardami bezpieczeństwa.

Dodatkowo – ze względów bezpieczeństwa – każda naprawa urządzenia elektrycznego powinna kończyć się testami, które pozwolą ocenić stan techniczny urządzenia.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, świadczymy usługi wykonywania takich pomiarów.